Atdodot preces

Lai atgrieztu preci (-es), Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju ar saziņas līdzekļiem, kas norādīti kontaktu sadaļā, norādot nosaukums, pasūtījuma numurs un atdošanas iemesli. Kad pircējs atdod preces, ir jāievēro šādi nosacījumi: 1. Atpakaļ sūtamajam precēm jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā; 2. Pircējs nedrīkst sabojāt preces; 3. Precēm jābūt nelietotām, nezaudējot to komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes, noņemamas aizsarg plēves utt.), (Šī prece neattiecas uz preču ar defektiem atgriešanu); 4. Atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā konfigurācijā kā Pircējs tās saņēma; 5. Atgriežot preces, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro noteikto preču atgriešanas kārtību.